top of page
Algemene Voorwaarden
 

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door InsideOut Lifestyle gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van InsideOut Lifestyle

1.2 Deelnemer:  degene die aan een door Amberbooth.nl georganiseerde Les, Lezing, Workshop, Training of Retraite deelneemt

1.3 Amberbooth.nl  is gevestigd te Eindhoven aan Mariaoord 1 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 85040568

1.4 Retreat prijs:  de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.5 Retreat:  een door InsideOut georganiseerde Retreat

1.6 Student:  degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen

1.7 Website:  de website van InsideOut

1.8 Workshop:  een te geven of gegeven workshop.

1.9 Training:  een te geven of gegeven training.

1.10 Programma: een te geven of gegeven Programma, zowel offline als online.

1.11 Opleidingen: een lte geven of gegeven Opleiding.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Losse Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s en  bij InsideOut Door betaling aan een Losse Les, Workshop, Event, Lezing, Training, Programma, Opleiding of  Retreat verklaart de Student of de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  InsideOut kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. InsideOut kan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Betaling en Prijswijziging

3.1  Een losse les, Workshop, Event, Lezing of Training moet voorafgaand aan de les, workshop, event, lezing of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of via iDEAL. De automatische incasso geschiedt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand.

3.2  De geldende prijzen voor lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen en trainingen staan altijd op de Website. InsideOut behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd InsideOut en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4. Reserveren voor lessen

4.1  Voor de lessen bij InsideOut kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website of een derde partij,

4.2 Groepsgrootten worden beperkt door de wettige capaciteit, daarom geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

5. Leefstijl Lesrooster

5.1  Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Amberbooth.nl behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op

InsideOut, vermelding op de Website en/of per e-mail.

5.2  InsideOut behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

5.3  InsideOut behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

6. Deelname en Betaling Workshop, Training, Event c.q. Retreat en Inschrijfgeld

6.1  Een Deelnemer kan aan een Workshop, Lezing, Event of Training deelnemen nadat Amberbooth.nl het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

6.2  Bij deelname aan een Retreat dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retreat Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan aan Amberbooth.nl Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retreat Prijs heeft betaald.

7. Online Class, Premium Program, Lezing, Event & Workshop: Rooster en Annulering

7.1  Het geldende Online Class, Workshop, Event, Lezing rooster staat altijd op de Website. InsideOut behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op InsideOut en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

7.2  Amberbooth.nl behoudt zich het recht voor om een geplande Online Class, Workshop, Event, Lezing of Premium Program te annuleren, als gevolg van onmacht, overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd worden aan Deelnemer. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om de Workshop, Event, Lezing of Premium Program te laten plaatsvinden.

7.3  Afmelden dient via e-mail te gebeuren door de deelnemer aan info@amberbooth.nl

8.1 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, opleiding, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Amberbooth.nl zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Eindhoven

bottom of page